top of page

Chương trình học bổng 100%

Đã cập nhật: 22 thg 1, 2018

Visa J1 được tài trợ bởi chính phủ Mỹ cho học sinh trong vòng 1 năm học. Vì số lượng học bổng có giới hạn nên những ứng viên xuất sắc và nộp hồ sơ sớm sẽ có cơ hội nhận được suất học bổng này. Hãy liên lạc với Gateway Education Global Việt Nam để đăng ký ngay hôm nay!Hạn nộp hồ sơ cho kỳ học năm 2018

  • Học kỳ mùa Thu: 15/4/2018

  • Học kỳ mùa Xuân: 15/10/2018

0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page