DẠY TIẾNG
ANH / VIỆT

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY TIẾNG CHO NGƯỜI BẢN ĐỊA VÀ NƯỚC NGOÀI

Giới thiệu về chương trình

Hệ thống giáo dục quốc tế Detech Gateway (nay là Gateway Education Global Vietnam) được thành lập năm 2011 để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về các dịch vụ giáo dục ngôn ngữ quốc tế chất lượng cao. Với niềm tin rằng nền giáo dục hiệu quả sẽ vượt ra khỏi bức tường của lớp học, chúng tôi tin rằng việc học tập tốt nhất sẽ diễn ra khi những học viên là người tham gia tích cực nhất. Học viên nên thảo luận, trải nghiệm, phân tích, tìm tòi và khám phá những chủ đề mà mình quan tâm và cần học hỏi ở bất cứ nơi nào và khi nào có thể.

DẠY TIẾNG
Anh
CLB TIẾNG
Anh
DẠY TIẾNG
Việt

Our commitment is to see a collaboration between the best in international education, with the best in local and national education come to fruition through the vibrancy of our educational settings.

VIỆT NAM

Room 401, floor 4th, Detech Building, 8A Ton That Thuyet street, My Dinh 2, Nam Tu Liem, Hanoi

Điện thoại: 024 3795 5434

Hotline: 079 7700 860
Email: contact@gatewayed.org

LONDON

Dixon House 72-75 Fenchurch

Street London EC3M 4BR

USA

PO Box 610 Downers Grove,

IL 60515-0610

CANADA

2121 Henderson Hwy.

Winnipeg, MB,  R2G 1P8

Copyright © 2019 - 2020  Gateway Education Global Vietnam. Designed by Gateway Education Global Vietnam