top of page

DẠY TIẾNG
ANH / VIỆT

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY TIẾNG CHO NGƯỜI BẢN ĐỊA VÀ NƯỚC NGOÀI

GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Hệ thống giáo dục quốc tế Detech Gateway (nay là Gateway Education Global Vietnam) được thành lập năm 2011 để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về các dịch vụ giáo dục ngôn ngữ quốc tế chất lượng cao. Với niềm tin rằng nền giáo dục hiệu quả sẽ vượt ra khỏi bức tường của lớp học, chúng tôi tin rằng việc học tập tốt nhất sẽ diễn ra khi những học viên là người tham gia tích cực nhất. Học viên nên thảo luận, trải nghiệm, phân tích, tìm tòi và khám phá những chủ đề mà mình quan tâm và cần học hỏi ở bất cứ nơi nào và khi nào có thể.

DẠY TIẾNG
Anh

Chúng tôi cung cấp chương trình đào tạo tiếng Anh cho các trường học và doanh nghiệp với mục đích năng cao trình độ tiếng anh chuyên môn.

Bằng việc sử dụng giáo án phù hợp cộng với đội ngũ giáo viên nước ngoài đáng tin cậy về mặt trình độ và thái độ, chúng tôi đảm bảo việc cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng cho các cá nhân và tổ chức.

CLB TIẾNG
Anh

Giao tiếp Tiếng Anh thường xuyên là một phần quan trọng để làm chủ ngôn ngữ. Do vậy, chúng tôi xây dựng chương trình một thầy một trò giúp các bạn nâng cao khả năng và sự tự tin trong giao tiếp tiếng Anh.

Giáo viên của chúng tôi có thể dạy các bạn cách làm thế nào để sử dụng tiếng Anh hiệu quả tại nơi làm việc cũng như giao tiếp ngoài xã hội.

DẠY TIẾNG
Việt

Đang cập nhật

bottom of page