top of page
243955508_10160201747484505_2669104236899064220.jpg

Các dịch vụ trường học
của GEG là gì ?

11-01.png

Dạy Tiếng Anh Như Ngoại Ngữ Ở Các

Trường Quốc Gia

GEG thực hiện chương trình tuyển dụng, đào tạo, bố trí, cố vấn và đánh giá giáo viên làm việc trong các trường quốc gia với tư cách là giáo viên ngoại ngữ (tiếng Anh).

11-01.png

Ấn Phẩm Nghiệp Vụ

Hai tuần một lần, chúng tôi xuất bản một bản tin trực tuyến về một chủ đề thiết thực liên quan đến giáo dục biến đổi. Nó được đặt tên là On Practice (Thực tiễn) và đăng ký miễn phí. Chúng tôi cũng sẵn có Sách Hướng dẫn Lập kế hoạch cho các Hội nghị Giáo dục dưới dạng điện tử theo yêu cầu.

11-01.png

Thiết lập trường học

Dịch vụ trường học cung cấp các chuyên gia tư vấn và các nguồn tài nguyên trí tuệ để hỗ trợ một nhóm sở tại trong việc thành lập một trường học mới. Mức độ tham gia có thể chỉ đơn giản là một nhà tư vấn đặt câu hỏi cho đến việc để một đại diện của GEG can thiệp sâu với tư cách là thành viên của nhóm lập kế hoạch của trường

11-01.png

Các Hội Nghị

Chúng tôi cung cấp tư vấn và cuốn sổ tay mở rộng để hướng dẫn các nhóm sở tại trong việc lập kế hoạch và thực hiện hội nghị có chất lượng. Chúng tôi cũng có nhiều bài phát biểu trong hội nghị và những người trình bày hội thảo.

11-01.png
11-01.png
11-01.png
11-01.png
11-01.png

Cải tiến trường học

Dù là với tư cách nhà tư vấn trong quá trình kiểm định chất lượng chính thức hay đơn giản là một chuyên gia giám sát sơ bộ, chúng tôi vẫn đưa ra các phản hồi của chuyên gia và các nguồn lực liên quan đến việc cải tiến trường học. Ví dụ: chúng tôi đã cung cấp trợ giúp về tài chính/ngân sách, kế hoạch tiếp thị, cơ cấu quản trị, đánh giá việc cung cấp bài học trong lớp và phản hồi tổng thể về trạng thái của trường.

Cố vấn

Đôi khi một Hiệu trưởng hoặc giáo viên hoặc thủ thư đơn thuần cần chia sẻ thật lòng với ai đó biết về công việc của họ, nhưng không thể nói ra ở nơi trường hiện tại của mình. Dù cho chỉ là một cuộc gọi, nhiều cuộc gọi hay thậm chí là đến tận nơi thăm hỏi, chúng tôi có thể cung cấp các nguồn hỗ trợ, động viên và giải quyết vấn đề một cách bí mật

Dẫn dắt

Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ kết hợp một giáo viên có kinh nghiệm với một giáo viên muốn được dẫn dắt. Người đó sẽ dẫn dắt giáo viên thông qua một chương trình quy định để trang bị cho họ trong công việc

Phát triển chuyên nghiệp

Thông qua mạng lưới rộng lớn gồm các chuyên gia tư vấn và nhân viên, chúng tôi cung cấp sự phát triển chuyên nghiệp về nhiều chủ đề. Đây có thể là các cơ hội một ngày, nghỉ dưỡng của giảng viên, sự chú trọng cả năm bằng cách sử dụng các mô-đun trực tuyến hoặc một chương trình được thiết kế riêng cho trường.

Đào tạo giáo viên

Những người không được đào tạo chính quy có thể được trù bị dạy học thông qua nhiều phương thức khác nhau, bao gồm một ngày tại chức giới thiệu cho họ những kiến thức cơ bản về những gì được cung cấp trong chương trình giáo dục đại học đến chương trình giáo dục được GEG cấp chứng chỉ.

11-01.png

Đào tạo Ban Cơ sở

Chúng tôi khuyến nghị các trường sử dụng mô hình quản trị chính sách cho ban lãnh đạo trường học và tổ chức một khóa đào tạo trong ngày để chuẩn bị cho các thành viên hội đồng quản trị hoàn thành các trách nhiệm của loại hình quản trị này. Hiệu trưởng cũng nên tham gia khóa đào tạo.

11-01.png

Ban Tư Vấn

24 giờ một ngày, các thành viên và cộng sự có thể truy cập vào ban tư vấn của GEG để tìm các chuyên gia trả lời câu hỏi của họ về một lĩnh vực cụ thể. Ban Tư vấn được tìm thấy trên trang chủ của các thành viên GEG trong mục “Hỗ trợ liên tục”.

11-01.png

Tư vấn viên

Chúng tôi có các chuyên gia tư vấn trong nhiều lĩnh vực đào tạo giáo viên, giáo dục biến đổi, phát triển chuyên môn trong nhiều lĩnh vực giảng dạy, dạy trẻ em có nhu cầu học tập đặc biệt, hỗ trợ thẩm định, chương trình giảng dạy, TESOL, đào tạo hội đồng nhà trường và hầu hết các lĩnh vực phát triển trường học. Tất cả các chuyên gia tư vấn đều được kiểm tra cam kết của họ đối với nền giáo dục chuyển hóa định hướng thuộc linh và về chuyên môn trong lĩnh vực của họ. GEG có thể cung cấp miễn phí các công cụ của các chuyên gia tư vấn này cho các trường học đối tác của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu yêu cầu buổi tư vấn thăm quan tại chỗ, nhà trường sẽ thanh toán tất cả các chi phí xin thị thực và đi lại, cũng như ăn và ở cho chuyên gia tư vấn. Không mất phí khi tư vấn qua các phương tiện điện tử.

11-01.png

Phản hồi của Giáo viên qua Quan sát một Lớp học

Một nhà tư vấn giáo viên có kinh nghiệm có thể quan sát giáo viên và đưa ra phản hồi chuyên môn về việc giảng dạy. Giáo viên cũng được cung cấp các nguồn lực cho các lĩnh vực cụ thể mà họ mong muốn phát triển. Các tư vấn của GEG cung cấp dịch vụ này cho những đối tượng đặc biệt khi họ không thuộc ngành giáo dục đang tạm thời điều hành trường học. Từng giáo viên sẽ được hưởng lợi từ các phản hồi và nhà trường được biết về những điểm mạnh cụ thể của các giáo viên để có thể kết nối vì lợi ích của các giáo viên khác trong trường.

bottom of page