top of page
92571229_10158679288509505_2131755662445641728_n.jpg

Chúng Tôi Cam Kết

Chúng tôi tin rằng những Cam kết này giúp chúng tôi tạo nên sự khác biệt với các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục khác và sẽ giúp con bạn nhận ra tiềm năng độc đáo của chúng.

11-01.png
11-01.png
11-01.png

Cam kết về Nhân phẩm

Chúng tôi tin rằng mỗi con người đều được phú cho phẩm giá, giá trị và khả năng học hỏi. Vì vậy, chúng tôi không ngừng nổ lực để mọi học sinh, bất kể địa vị kinh tế xã hội, chủng tộc, hoặc địa điểm đều có cơ hội học tập và phát triển

Cam kết về sự Tôn trọng

Tất cả các dịch vụ và thực hành giáo dục của GEG đều đáp ứng các yêu cầu pháp lý của chính quyền địa phương và theo đuổi các tiêu chuẩn giáo dục được thiết lập bởi một cơ quan thẩm định quốc tế thích hợp. Là một tổ chức toàn cầu, chúng tôi cố gắng thúc đẩy nhận thức quốc tế và lòng khoan dung, đồng thời tôn trọng quyền của các cá nhân tuân thủ các nguyên tắc lương tâm của họ.

11-01.png

Cam kết về Sự biến đổi

Chúng tôi coi giáo dục không đơn thuần chỉ là tiếp thu kiến thức, mà hơn thế nữa là quá trình biến đổi của mỗi học sinh. Sự biến đổi trở nên một người mang trí tuệ, giá trị và sự quí trọng bước vào nghề nghiệp tương lai cũng như cộng đồng và đất nước của họ.

Cam kết về Quan hệ đối tác

Cam kết về Di sản

Chúng tôi theo đuổi di sản con người – để lại cho trẻ em và người lớn khả năng đạt đến tiềm năng của họ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đây là cảnh cửa mở ra thành công, nhưng không phải là đích đến cuối cùng. Khi học sinh của chúng tôi khám phá ra tiềm năng của họ và đạt được thành công trong cuộc sống, chính là lúc họ làm phong phú cho gia đình mình và thúc đẩy an sinh của cộng đồng nơi họ sinh sống.

11-01.png

Chúng tôi nhắm đến sự hợp tác với các tổ chức phù hợp với Sứ mệnh, Tầm nhìn và Đặc trưng của chúng tôi. Chúng tôi cũng mong đợi các mối quan hệ đối tác bền vững trong vị trí của họ, mục đích hướng đến trong giáo dục và cung cấp giáo dục chất lượng cho học sinh mà họ đang phục vụ.

11-01.png

Cam kết về Chất lượng

Chúng tôi tin rằng trẻ em và người lớn học tập tốt nhất trong một môi trường giáo dục tích cực, quan tâm, truyền cảm hứng và có tổ chức. Thiết lập một môi trường như vậy sẽ cung cấp sự hỗ trợ mà mỗi học sinh cần để thành công.

bottom of page